• Razon Security

  Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

  Razon Solution
 • Razon Security

  Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

  Razon Solution
 • Razon Security

  Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

  Razon Solution

RAZON SECURITY - Ochrona Fizyczna

Usługi ochrony fizycznej realizowane są przy wsparciu nowoczesnych systemów zabezpieczeń technicznych. Staramy się tak organizować system obiektu, aby jak najskuteczniej połączyć i skoordynować działania ochrony fizycznej i technicznej tworząc jednolity system.
Nasi pracownicy są przygotowani do pracy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa chronionego mienia. Wspomagani są przez załogi Patroli Interwencyjnych. W zależności od potrzeb i uzgodnień, pracownicy ochrony wyposażeni są w dozwolone środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności. Wszyscy umundurowani są w jednolite mundury służbowe, znają zasady postępowania i stosowania wewnętrznych systemów alarmowych oraz innych środków przywoławczych.

W zakres obowiązków pracowników ochrony wchodzą:

 • Zapewnienie ładu i porządku oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie chronionego obiektu.
 • Dozór pojazdów zaparkowanych w miejscach wyznaczonych.
 • Obserwacja osób wchodzących na teren obiektu.
 • W przypadku stwierdzenia w obiekcie osób niepowołanych, zakłócających porządek, agresywnych i stanowiących zagrożenie- podjęcie skutecznych działań prowadzących do opuszczenia terenu, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Natychmiastowa reakcja i interwencja w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych stanowiących zagrożenie, takich jak: pożar, zalanie itp. Poprzez zawiadomienie odpowiednich służb.

 • Chronimy obiekty takie jak:


  Centra Logistyczne

  Powierzchnie Magazynowe

  Powierzchnie Biurowe

  Zakłady Przemysłowo-Produkcyjne

  Budowy

  Powierzchnie Handlowe

  Osiedla Mieszkaniowe

  Instytucje naukowe/uczelnie

  ACTIV GUARD

  Kontrola Pracowników Ochrony

        Active Guard to najnowocześniejszy, pierwszy tego typu na świecie, system umożliwiający monitorowanie czasu, miejsca i rezultatów pracy personelu w czasie rzeczywistym, dzięki zastosowaniu technologii transmisji danych opartej na GPRS. Active Guard to również połączenie głosowe z pracownikami, osiągane bez konieczności wyposażania ich w dodatkowe urządzenia, takie jak telefony komórkowe czy krótkofalówki. Active Guard to system powiadamiania o sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji i pomocy, zastępujący urządzenia powiadamiania o napadzie. Active Guard to możliwość zlokalizowania pracownika na trasie obchodu.